Een communicatief vaardig Financial Accountant

Vanwege het vertrek van een collega ben ik op zoek naar een communicatief vaardig persoon in de rol van Financial Accountant voor een dynamisch bedrijf in Zwolle.

Functieomschrijving:
 • Als Financial Accountant ben je verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige vastlegging, verslaggeving (IFRS) en analyse van financiële gegevens teneinde op ieder moment een juist beeld van de financiële positie van het bedrijf en de aan haar gelieerde stichtingen, dochtermaatschappijen en te kunnen geven.
 • Je  draagt zorg voor een volledige en juiste vastlegging van de financiële gegevens van het bedrijf, en de aan haar gelieerde entiteiten.
 • Je coördineert de financiële periodeafsluiting in overeenstemming met de Planning & Control Kalender met als eindproduct geconsolideerde cijfers voor het bedrijf.
 • Je stelt periodiek en ad hoc financiële rapportages en analyses op voor zowel interne als externe partijen (bijv. projectleiders, management, accountants, benchmark, belastingdienst)
 • Je draagt zorg voor het signaleren, volgen, interpreteren en rapporteren van relevante ontwikkelingen op fiscaal gebied, waaronder (Nederlandse en Europese) wet- en regelgeving en jurisprudentie.
 • Je coördineert onderzoek naar mogelijkheden voor subsidies van verschillende aard. Vraagt, in afstemming met de processen, deze subsidies aan en verantwoordt de bestedingen die betrekking hebben op verstrekte subsidies door de donoren.
 • Je beoordeelt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening door toe te zien op een correcte vastlegging van financiële gegevens en de daarbij behorende processen (AO). Signaleert (mogelijke) risico’s, onjuistheden, leemtes en onvolkomenheden en adviseert, initieert en bewaakt effectieve verbeteracties/beheersmaatregelen voor optimalisering van de informatievoorziening (IC).
 • Je bent het financiële aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen.
 • Je draagt zorg voor een optimale en geautoriseerde inrichting van het bedrijf brede betalingsverkeer en het Internationale betalingsverkeer.

Kennis en vaardigheden
 • Hbo+ werk- en denkniveau, aangevuld met een Hbo opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of accountancy
 • Kennis op het gebied van AO/IC, IFRS, verzekeringen, fiscale wetgeving en cash management
 • 3 tot 5 jaar relevante werkervaring.
 • Vertrouwd met het werken in een sterk geautomatiseerde omgeving (SAP).